Copyright 2007-2021

cz/

Audio výlety
webová stránka, 2018

Vytvořila jsem náhled do turistiky budoucnosti. Prostřednictvím tří krátkých nahrávek jsem zpracovala univerzální audio průvodce po přírodě. Jsou umístěny na webové stránce s názvem - audiovýlety.cz. Návštěvník webu si nahrávky může stáhnout do mobilního zařízení a vyrazit na výlet! Na výběr má ze tří lokací - lesa, louky a vodní plochy. Stačí jen, aby si uživatel určil vhodné startovní místo, a se sluchátky na uších pak zažívá své vlastní reálné prožitky, které doplňují zprostředkované informace.
Vše je namluveno uměle vygenerovanými hlasy. Ty podporují univerzálnost a neosobnost celého zážitku. Navozují tak jisté odcizení, charakteristické pro současnost. Dnes je typická zprostředkovanost a chladnost nabízených prožitků. Běžně si můžeme vybrat z široké nabídky trhu, ať už se jedná o jízdu ve sportovním autě nebo klasickou prohlídku s průvodcem. Mnohdy jsou to pouze zjevně naučené fráze nazpaměť, plné odborných výrazů či irelevantních informací, které nikterak neobohatí posluchače a nevyzvednou krásu či jedinečnost místa. Ve své práci se snažím využít absurdity celé situace a poněkud nesmyslný je také fakt, že ačkoliv jsou mé nahrávky lehce parodické, stále jsou plně použitelné a funkční.

en/

Audiotrips
website, 2018

In this project, I iterate on my previous virtual travel website that used a Google Map and Street View. Now I try to create a vision of tourism in the future. I have prepared a universal audio guide for nature trips. These recordings are located on the Audiovylety.cz website. The visitor can choose from three locations - forest, meadows, and water areas, download the recordings to a mobile device, and set out on a trip. All they have to do is find a suitable starting point and with headphones on, they can then set out to experience their trip complemented by the mediated information. All the recordings contain texts red by artificial voice, they promote the versatility and impersonality of the whole experience. They try to create a sense of alienation that is characteristic of the present. The experience is supposed to be cold and mediated. I simply try to take advantage of the absurdity of the whole situation and while the recordings are meant as parody, they are still very much usable for their intended purpose.

http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-5_tisk-final.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-5_tisk-final-v.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-5_tisk-finaln.jpg