Copyright 2007-2021

cz/

Zahřej mě - Můra
Osmé symposium v Zahradách, Löblhof & Artgrund, 2019

Při tvorbě díla jsem se nechala inspirovat dlouhými dny, chladnými letními večery a všudypřítomným hmyzem. Mezi staré dřevěné okenní rámy jsem napnula bílou síť s natisknutými mouchami, komáry a můrami. Můry jsem však aplikovala černou termochromní barvou, která zprůhlední při více jak 25°C. Dílo se tak proměňuje na základě více faktorů: okolní teploty, slunečního svitu či zda někdo k rámu přistoupí a zahřeje můru vlastní dlaní nebo dechem. Po jakémkoliv zahřátí můra posléze na chvíli zmizí.

en/
Warm Me Up - The Moth
Eighth Symposium in the Gardens, Löblhof & Artgrund, 2019

I was inspired by long days, cool summer evenings, and the ubiquitous insects. I strung a white net with flies, mosquitoes, and moths printed on it between old wooden window frames. However, I applied the moths with black thermochromic paint, which becomes transparent at over 25°C. The work thus changes based on multiple factors: ambient temperature, sunlight, or whether someone approaches the frame and warms the mouth with their hand or breath. After any warming, the moth then disappears for a while.

http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-29_sympozium_v_zahradě_instalace (2 of 59).jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-29_sympozium_v_zahradě_instalace (1 of 59).jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-29_sympozium_v_zahradě_instalace (5 of 59).jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-29_sympozium_v_zahradě_instalace (3 of 59).jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-29_sympozium_v_zahradě_instalace (4 of 59)_v2.jpg