Copyright 2007-2021

cz/

De-formace
procesuální instalace, Dům umění Ústí nad Labem, 2018
spolupráce s Simonou Patelisovou

Dva jasné a srozumitelné předměty na jednom místě (cukr a lžíci) jsme zvolily pro procesuální instalaci a performance pro Dům umění Ústí nad Labem k výstavě Topografie naděje – Crystallized v rámci fakultního projektu Mo(nu)mentální topografie. Performance spočívá v zahřívání krystalů cukru na lžíci nad kahanem. Karamel následně naléváme na jedno vymezené místo v různých intervalech po dobu trvání výstavy. Výsledkem je pak tedy průběžně progresivní a zároveň nahodilý objekt – pozůstatek po naší „marnotratné a otrocké“ práci. Cesta k cíli vede i jednoduššími způsoby, my jsme si ale vybraly tento, který pro nás zobrazuje beznaděj a nostalgii jistého zmaru reprezentující jasně dané procesy nacházející se v dnešní i minulé době. Cílem performance je „dekrystalizovat“ (houževnatou, dlouho trvající a složitou prací, u které je potřeba být velmi trpělivými). V obecnější rovině chápeme projekt jako komentář, nejen k historickým událostem, ale také jako asociaci k aktuálnímu společenskému a politickému dění i vývoji. V rámci konkrétnějšího výkladu vstupuje do projektu samozřejmě mnohem více dílčích témat, jako např. téma drogy (opět ve spojení s pocitem marnosti), téma potraviny – cukru, který vždy v krizových obdobích představoval velkou vzácnost a na lokální úrovni se dotýkáme také bývalého prosperujícího cukrovaru v Ústí nad Labem, který rovněž může symbolizovat zmar a zánik.

en/

De-formation
process art, Ústí nad Labem House of Arts, 2018
in cooperation with Simona Patelisova

Two basic things (sugar and a spoon) were put in one place and chosen for both the installation, and the performance, which took place as part of academic project Mo(nu)mental Topography, exhibited during The Topography of Hope – Crystallized at House of Arts in Ústí nad Labem. The performance consists of heating the sugar crystals on a spoon above a burner, and then pouring the caramel on a single defined location at different intervals for the duration of the exhibition. The result is a random object - leftover after our "wasteful and slavish" labor. The end goal can be accomplished in much simpler ways, but we have chosen this one, seeing as, to us, it demonstrates the despair and nostalgia for a certain futility, representing clearly defined processes found both today and in the past. The goal of the performance is to "de-crystallize" (tough, long-lasting and complex work that needs quite a lot of patience). More generally, this project is intended as a commentary, not just in the context of certain historical events, but also as an association to current social and political developments . As for a more specific explanation, there are many sub-themes, such as addiction (again, in connection with the feelings of futility), the theme of sugar in a food-related context, seeing as sugar was always scarce in times of crisis, and the local prosperous sugar factory in Ústí nad Labem, which can also symbolize fate and extinction.

http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-18__MG_0713.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-18__MG_0716.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-18_DUUL_Instalace_FB_4_Petr_Kubac.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-18_Crystalized_Fullres_07_Petr_Kubac (1).jpg