Copyright 2007-2021

BcA. Alexandra Naušová
*31.1.1996
nausova.al@gmail.com

1/3 uměleckého seskupení PLS

cz/
Vzdělání
2021–nyní: Universidade de Évora Escola de Artes, Portugalsko
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+
course: Art Practices in Visual Arts

2020-nyní: Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Digitální média

2019:   Vilnius Academy of Arts, Litva
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+
katedra fotografie

2016-2020: Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Digitální média

2012-2016: Střední škola designu a módy, Prostějov
multimediální tvorba

Společné výstavy
2021   Dědictví mytologie, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2021   Demo(u)lice, venkovní projekce v rámci projektu Forget Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem
2021   Byla porta – byla by trampská, venkovní projekce v rámci projektu Forget
Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem
2021   Umění oceňovat, Moderní galerie AVU, Praha
2021   Scalní video VIII, Brno Art Week, Brno
2020   Pokoje 2020, Stay Home Edition, Praha
2020   Identita věcí, Billboart Gallery, galerie ve veřejném prostoru, Ústí nad Labem
2020   Diplomky 20, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP,
Fakultaumění a designu UJEP, Ústí nad Labem
2020   Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho, Pragovka, Praha
2020   RE–?duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Praha
2019 Svoboda duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Praha
2019   Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha
2019   Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha
2019   Osmé symposium v Zahradách, Löblhof & Artgrund, Staňkovice
2019   Grand Opening Invalidovny, Karlínská Invalidovna, Praha
2018   Mo(nu)mentální topografie, Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí    nad Labem,Ústí nad Labem
2018   Mo(nu)mentální topografie, Topografie budoucnosti – Design a umění na    cestě,Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2018   Mo(nu)mentální topografie, Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy,
Galerie E.Filly,Ústí nad Labem
2018   Neukončené procesy, Farmstudio, Vysoká u Mělníka
2018   Odcizení podle slovníku, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (účast v rámci doprovodného
programu s projektem audiovylety.cz)

en/
Education
2021– now: Universidade de Évora Escola de Artes, Portugalsko
- internship Erasmus+
course: Art Practices in Visual Arts

2020-now:University of J. E. Purkyně, Faculty of Art and Design, Ústí nad Labem, Czech Republic
Digital Media studio

2019:   Vilnius Academy of Arts, Lithuania
- internship Erasmus+
department of photography

2016-2020: University of J. E. Purkyně, Faculty of Art and Design, Ústí nad Labem, Czech Republic
Digital Media studio

2012- 2016:High School of Design and Fashion, Prostějov, Czech Republic
Multimedia Art specialization

Selected group exhibitions
2020 Identita věcí, Billboart Gallery, galerie ve veřejném prostoru, Ústí nad Labem
2020 Diplomky 20, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP,
Fakultaumění a designu UJEP, Ústí nad Labem
2020 Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho, Pragovka, Praha
2020 RE–?duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Praha
2019 Freedom duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Prague
2019   Labyrinth, Exhibition of Digital Media studio, Pragovka, Prague, Czech Republic
2019   8th symposium in Gardens, Löblhof & Artgrund, Staňkovice, Czech Republic
2019   Grand Opening Invalidovny, Karlínská Invalidovna, Prague, Czech Republic
2018   Mo(nu)mentální topografie, Topography of Hope – Crystallized,
Ústí nad Labem House of Arts, Ústí nad Labem, Czech Republic
2018   Mo(nu)mentální topografie,Topography of the Future – Design and Art on a Journey,
City Museum of Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Czech Republic
2018   Mo(nu)mentální topografie, Shrouded Topography – Pilgrims above the Sea of Fog,
Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem, Czech Republic
2018   Unfinished processes, Farmstudio, Vysoká u Mělníka, Czech Republic
2018   Theft by Dictionary, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem, Czech Republic
(participated in an accompanying program with the audiovylety.cz project)