Copyright 2007-2021

cz/

Sousedská sada
série objektů, 2017

Léta chodíme kolem těchto věcí. Mnohdy jsou to vytržené staré stránky kalendářů, rukodělné práce či tematické sváteční výzdoby. Necháváme tyto předměty na pospas cizím očím s rizikem, že jednoho dne můžou být pryč. Zároveň o nás mohou mnohé vypovídat. I když své sousedy tolik neznáme, potkáváme jejich osobní věci každý den a můžeme si o nich vytvořit určitý obrázek. Některé vstupní dveře jsou obskládány těmito atributy, jiné jsou zcela holé a anonymní.
Rozhodla jsem se vytvořit tři sady, které jsou inspirovány věcmi a materiálem nacházejícími se právě před domovními dveřmi. Jakýsi fiktivní produkt v krabici pro každého obyvatele paneláku. Ačkoliv se jedná o určitý výrobek, práce s nadsázkou je zde zřejmá. Dekor věcí poukazuje na práci rukodělných činností za účelem vyzdobení věci. Některé výrobky zase popírají svou funkčnost přehnaným zdobením.

en/

Neighborhood set
series of objects, 2017

We've been walking around them for years. They can be anything; old pages of calendars, handicrafts, or thematic holiday decorations. We leave these objects in the dark, not paying them attention, with the risk that one day they may be gone. At the same time, there are many things they can silently reveal about us. Even if we don‘t know our neighbors all that well, we meet their personal belongins every day, -and through them, we can get to know the owners. Some entrance doors are covered with these attributes, others are completely bare and anonymous.
I decided to create three sets that are inspired by things and materials just outside the front door. A fictitious product in a box for every resident of a building block. Although it is a particular product, the project is obviously partly an exaggeration. The decor of things points to the work of handicrafts for the purpose of decorating things. Some products, in turn, deny their functionality by exaggerated decoration.

http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-8_06.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-8_05_v3.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-8_04.jpg