Copyright 2007-2021

cz/

Byla Porta – byla by Trampská
videoprojekce, 2021

Projekce Byla Porta – byla by Trampská reaguje na nejproslulejší hudební festival Porta, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1967 v Ústí nad Labem. Přestože se jedná o festival se zaměřením na country a folk muziku, je s ním neodmyslitelně spjat specifický životní styl – trampování. A právě jím jsou inspirovány promítané obrazy. V jeden moment zaniklý a následně zase obnovený festival ožívá v místech s podobným osudem, na zelených, na první pohled neproblematických plochách ve městě, jež mají společný charakter – jsou bez využití přehlížena a čekají na naplnění jejich osudu. Prostřednictvím projekce autoři vtahují tato místa do centra dění, dostávají dočasně nový účel a pomyslně se do nich vrací život.

en/

Byla Porta – byla by Trampská
video projection, 2021

The projection Byla Porta – byla by Trampská reacts to the most famous music festival Porta, whose first edition took place in 1967 in Ústí nad Labem. Although it is a festival with a focus on country and folk music, it is inherently linked to a specific lifestyle - tramping. The projected images are inspired by it. The festival, one moment extinct and then revived, comes to life in places with a similar fate, green, seemingly unproblematic areas in the city, which have a common character - they are overlooked and waiting for their destiny to be fulfilled. Through the projection, the authors draw these places into the center of the action, giving them a temporary new purpose and imaginatively bringing them back to life.

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-46_Porta (1 of 5).jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-46_Porta (3 of 5).jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-46_Porta (2 of 5).jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-46_Porta (4 of 5).jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-46_Porta (5 of 5).jpg