Copyright 2007-2021

cz/

Jediný dron zničil celou generaci ptáků
série objektů + video záznam, 2021

Název díla cituje nadpis článku ze zpravodajského serveru novinky.cz, který pojednává o negativním vlivu bezpilotních letounů na kolonie hnízdících ptáků. Vytváříme si nejrůznější představy o utopické či dystopické podobě světa. Obklopuje nás čím dál tím víc nových technologií a propast mezi jedinci, kteří
je umí správně používat a těmi co rapidní vývoj nestíhají, se stále zvětšuje. V prezentovaném videu pracuji právě s touto myšlenkou. Zkombinovala jsem drony s osvědčenými postupy, jak uchránit svou úrodu před nálety nenechavých ptáků a vytvořila jsem tak funkční plašičky, které uchrání vzácnou úrodu. Budou takto vypadat záhonky zahrádkářů – kutilů za pár let, či tak už vypadají? A co na to ptáci? Přizpůsobí se příroda? A je tedy další technologická výhoda lidstva zase jen dočasná?

en/

A drone destroyed an entire generation of birds
series of objects + video record, 2021

The title of the work quotes the title of an article from the news server novinky.cz, which discusses the negative impact of drones on colonies of nesting birds. We form all sorts of ideas about the utopian or dystopian shape of the world. We are surrounded by more and more new technologies and the gap between individuals who
who can use them properly and those who can't keep up with the rapid pace of development. In the presented video I work with this idea. I have combined drones with best practices to protect my crops from raids by unwary birds to create functional scarecrows that preserve precious crops. Will DIY gardeners' beds look like this in a few years, or do they already look like this? And what about the birds? Will nature adapt? And is humanity's next technological advantage again only temporary?