Copyright 2007-2021

cz/

Efektivní výzkum na poli současného umění
výzkum, 2021
spolupráce s Petrem Kubáčem

Efektivní výzkum na poli současného umění reaguje na sociologický výzkum, který mapoval základní postoje k Ceně Jindřicha Chalupeckého napříč uměleckou scénou. Vytvořili jsme výzkum vlastní, jenž se zabývá nejrůznějšími aspekty participace diváka ve výstavním prostoru. Do galerie byli umístěny čtyři bezpečnostní kamery, které snímaly pohyb návštěvníků. Každý den by materiál analyzován a výsledky zadávány do grafů, které se zobrazovali na obrazovce v galerii pomocí webové stránky http://www.efektivnivyzkumnapolisoucasnehoumeni.cz/

en/

Effective research in the field of contemporary art
research, 2021
in cooperation with Pert Kubáč

Effective research in the field of contemporary art responds to sociological research that mapped basic attitudes towards the Jindřich Chalupecký Prize across the art scene. We have created our own research, which deals with various aspects of viewer participation in the exhibition space. Four security cameras were placed in the gallery to capture the movement of visitors. Each day the material would be analyzed and the results entered into graphs that were displayed on a screen in the gallery using the website http://www.efektivnivyzkumnapolisoucasnehoumeni.cz/

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-64_umeni-sasa-petr1.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-64_umeni-sasa-petr3.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-64_umeni-sasa-petr2.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-64_umeni-sasa-petr7.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-64_umeni-sasa-petr6.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-64_umeni-sasa-petr4.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-64_umeni-sasa-petr5.jpg