Copyright 2007-2021

BcA. Alexandra Naušová
*31.1.1996
nausova.al@gmail.com

1/3 uměleckého seskupení PLS
1/3 of the art group PLS

cz/
Vzdělání
2021–nyní: Universidade de Évora Escola de Artes, Portugalsko
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+
course: Art Practices in Visual Arts

2020-nyní: Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Digitální média

2019:   Vilnius Academy of Arts, Litva
- studijní stáž v rámci programu Erasmus+
katedra fotografie

2016-2020: Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
ateliér Digitální média

2012-2016: Střední škola designu a módy, Prostějov
multimediální tvorba

Společné výstavy
2022_ Sweet reality, Fotografic, Praha
2021_ Nahe bei… Approximationen Derivate Surrogate, Motorenhalle, Drážďany
2021_Dědictví mytologie, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2021_Demo(u)lice, venkovní projekce v rámci projektu Forget Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem
2021_Byla porta – byla by trampská, venkovní projekce v rámci projektu Forget Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem
2021_Umění oceňovat, Moderní galerie AVU, Praha
2021_Scalní video VIII, Brno Art Week, Brno
2020_Pokoje 2020, Stay Home Edition, Praha
2020_ Identita věcí, Billboart Gallery, galerie ve veřejném prostoru, Ústí nad Labem
2020_Diplomky 20, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP,
Fakultaumění a designu UJEP, Ústí nad Labem
2020_Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho, Pragovka, Praha
2020_ RE–?duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Praha
2019_Svoboda duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Praha
2019_Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha
2019_Osmé symposium v Zahradách, Löblhof & Artgrund, Staňkovice
2019_Grand Opening Invalidovny, Karlínská Invalidovna, Praha
2018_Mo(nu)mentální topografie, Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí nad Labem,Ústí nad Labem
2018_Mo(nu)mentální topografie, Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě , Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2018_Mo(nu)mentální topografie, Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy, Galerie E.Filly,Ústí nad Labem
2018_ Neukončené procesy, Farmstudio, Vysoká u Mělníka

en/
Education
2021– now: Universidade de Évora Escola de Artes, Portugalsko
- internship Erasmus+
course: Art Practices in Visual Arts

2020-now:University of J. E. Purkyně, Faculty of Art and Design, Ústí nad Labem, Czech Republic
Digital Media studio

2019:   Vilnius Academy of Arts, Lithuania
- internship Erasmus+
department of photography

2016-2020: University of J. E. Purkyně, Faculty of Art and Design, Ústí nad Labem, Czech Republic
Digital Media studio

2012- 2016:High School of Design and Fashion, Prostějov, Czech Republic
Multimedia Art specialization

Selected group exhibitions
2022_ Sweet reality, Fotografic, Prague, Czech Republic
2021_ Nahe bei… Approximationen Derivate Surrogate, Motorenhalle, Dresden, Germany
2021_Dědictví mytologie, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Czech Republic
2021_Demo(u)lice, venkovní projekce v rámci projektu Forget Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem, Czech Republic
2021_Byla porta – byla by trampská, venkovní projekce v rámci projektu Forget Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem, Czech Republic
2021_Umění oceňovat, Moderní galerie AVU, Prague, Czech Republic
2021_Scalní video VIII, Brno Art Week, Brno, Czech Republic
2020_Pokoje 2020, Stay Home Edition, Prague, Czech Republic
2020_ Identita věcí, Billboart Gallery, galerie ve veřejném prostoru, Ústí nad Labem, Czech Republic
2020_Diplomky 20, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP,
Fakultaumění a designu UJEP, Ústí nad Labem, Czech Republic
2020_Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho, Pragovka, Prague, Czech Republic
2020_ RE–?duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Prague, Czech Republic
2019_Freedom duplex 3Kurátorky, Karlínská Invalidovna, Prague, Czech Republic
2019_Labyrinth, Exhibition of Digital Media studio, Pragovka, Prague, Czech Republic
2019_8th symposium in Gardens, Löblhof & Artgrund, Staňkovice, Czech Republic
2019_Grand Opening Invalidovny, Karlínská Invalidovna, Prague, Czech Republic
2018_ Mo(nu)mentální topografie, Topography of Hope – Crystallized,
Ústí nad Labem House of Arts, Ústí nad Labem, Czech Republic
2018_Mo(nu)mentální topografie,Topography of the Future – Design and Art on a Journey,
City Museum of Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Czech Republic
2018_ Mo(nu)mentální topografie, Shrouded Topography – Pilgrims above the Sea of Fog,
Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem, Czech Republic
2018_Unfinished processes, Farmstudio, Vysoká u Mělníka, Czech Republic