Copyright 2007-2021

cz/

PIM – pen in mouth
série objektů, 2020
http://peninmouthparadigm.nausova.cz/

Série objektů z vychází z experimentu často citované studie Fritze Stracka a hypotézy zpětné vazby obličeje. Tato studie popisující vytvoření umělého úsměvu pomocí vložení tužky do úst byla mnohokrát opakována, nikdy však se stejným výsledkem. Nejrůznější zdroje uvádí, že umělý úsměv nám zlepší náladu, navodí dobrou atmosféru a pomáhá řešit naše reálné problémy. Vytvořením zdravotnické pomůcky PIM reaguji na potřebu upřednostňovat reálná dlouhodobá řešení před těmi jednoduchými. Občas však přijde moment, kdy nejlepší řešení všech našich problémů je vložení si tužky do úst.

QR kód na obalech jednotlivých tužek odkazuje na instruktážní video, jak správně produkt použít.

en/

PIM – pen in mouth
series of objects, 2020
http://peninmouthparadigm.nausova.cz/

The series of objects is based on the experiment of the often-cited study by Fritz Strack and the facial feedback hypothesis. This study of creating an artificial smile by inserting a pencil into your mouth has been repeated many times, but never with the same result. Various sources state that an artificial smile will improve our mood, create a good atmosphere, and help with solving our problems. The creations of PIM medical device alludes to the need to prioritize real long-term solutions over simple ones. Sometimes, however, the best solution to all our problems is to nibble on a pencil for a bit.

The QR code on the packaging of individual pencils refers to an instructional video on how to use the product correctly.


Alexandra Naušová, PIM - pen in mouth, 2021 from Digitální média FUD UJEP on Vimeo.

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-41_th-2252456684-1560x1040.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-41_th-2252453326-692x1038.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-41_th-2252456592-692x1038.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-41_th-2252454522-692x1038.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-41_th-2252452762-692x1038.jpg