Copyright 2007-2021

cz/

Cítíš se svobodněji?
fotografie, výstava Svoboda, duplex 3Kurátorek v karlínské Invalidovně, 2019

Pomocí tří fotografií si pokládáme otázky zda-li je opravdu nezbytné vytetovat si na tělo holubici, odlétající pírko či nápis freedom a jemu podobné. Napomáhají opravdu tyto symboly vyryté pod naší kůží pocitu svobody? A kolik jich je potřeba aby člověk opravdu svobodný byl?

Nedílnou součástí instalace byly jednorázové tetovačky s motivy svobody. Díky nim se i návštěvník mohl cítit o něco svobodněji.

en/

Do you feel more freedom now?
photography, exhibition Freedom, duplex 3Kurátorek v karlínské Invalidovně, 2019

With the help of three photographs we ask ourselves whether it is really necessary to tattoo a dove, a flying feather or the inscription freedom and the like on our body. Do these symbols engraved under our skin really help us feel free? And how many of them are needed to be truly free?

Disposable tattoos with freedom motifs were an integral part of the installation. They made the visitor feel a little freer.

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-31_invalidovna_citissesvobodneji-9651.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-31_invalidovna_citissesvobodneji-9680.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-31_invalidovna_citissesvobodneji-9671.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-31_invalidovna_citissesvobodneji-9658.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-31_invalidovna_citissesvobodneji-9691.jpg